Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Knowledge Engineering Review

Rok 2015
Punktacja MNiSW

20

Impact Factor

1,039