Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Knowledge Engineering Review

Wydawca

Cambridge University Press

ISSN

0269-8889

eISSN

1469-8005

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Roczniki