Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation

Rok 2016
Punktacja MNiSW

30

Impact Factor

2,115