Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Year 2016
Points of MNiSW

10.0