Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Unikatowy identyfikator czasopisma

200168

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

ISSN

0239-9415

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10