Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal

Title

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Scientific disciplines (Law 2.0)

6.6 Management and quality studies

Journal unique ID

200168

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Address

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Editorship

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Adres redakcji: ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań, tel.61 665 33 96, fax.61 665 33 75, Adres e-mail: zeszyty.fem@put.poznan.pl

ISSN

0239-9415

Publication frequency

irregular

URL

http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/

Catalog

cc97203678

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0239-9415-zeszyty_naukowe_politechniki_poznanskiej__organizacja_i_zarzadzanie?q=d4652067-88fb-4e45-bf9e-993e82b2e3fa$8&qt=IN_PAGE

Comments

Dostępność tekstów na witrynie czasopisma bezpłatna.

Current scoring

70.0

Journal years

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.