Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Unikatowy identyfikator czasopisma

200168

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Redakcja

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Adres redakcji: ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań, tel.61 665 33 96, fax.61 665 33 75, Adres e-mail: zeszyty.fem@put.poznan.pl

ISSN

0239-9415

Częstotliwość

nieregularne

URL

http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/

Katalog

cc97203678

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0239-9415-zeszyty_naukowe_politechniki_poznanskiej__organizacja_i_zarzadzanie?q=d4652067-88fb-4e45-bf9e-993e82b2e3fa$8&qt=IN_PAGE

Uwagi

Dostępność tekstów na witrynie czasopisma bezpłatna.

Roczniki