Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems

Rok 2017
Punktacja MNiSW

12 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]