Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rok 2017
Punktacja MNiSW

6 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]