Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Oeconomia Copernicana

Rok 2017
Punktacja MNiSW

11 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]