Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Reports on Mathematical Physics

Rok 2017
Punktacja MNiSW

20 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

0,796