Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Research in Logistics & Production

Rok 2017
Punktacja MNiSW

8 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]