Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Journal of Food Composition and Analysis

Rok 2018
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

3.1 Nauki farmaceutyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
4.5 Zootechnika i rybactwo
6.5 Nauki chemiczne

Punktacja MNiSW

35,0

Impact Factor

2,994