Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Food Hydrocolloids

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.5 Nauki chemiczne

Punktacja MNiSW

140

Impact Factor

7,053