Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Food Hydrocolloids

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

6696

ISSN

0268-005X

eISSN

1873-7137

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

45