Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: International Dairy Journal

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

3.1 Nauki farmaceutyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
4.5 Zootechnika i rybactwo

Punktacja MNiSW

100

Impact Factor

2,735 [Lista 2018]