Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

International Dairy Journal

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

3.1 Nauki farmaceutyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
4.5 Zootechnika i rybactwo

Unikatowy identyfikator czasopisma

8513

Wydawca

Elsevier

ISSN

0958-6946

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Roczniki