Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.7 Inżynieria materiałowa
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
4.1 Nauki leśne
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
4.5 Zootechnika i rybactwo
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Punktacja MNiSW

100

Impact Factor

5,162