Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

International Journal of Biological Macromolecules

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.7 Inżynieria materiałowa
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
4.1 Nauki leśne
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
4.5 Zootechnika i rybactwo
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

8662

ISSN

0141-8130

eISSN

1879-0003

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35