Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Annals of Operations Research

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
5.1 Ekonomia i finanse
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.2 Informatyka

Punktacja MNiSW

70

Impact Factor

2,583 [Lista 2019]