Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Archives of Civil Engineering

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Punktacja MNiSW

100