Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: European Journal of Operational Research

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna
5.1 Ekonomia i finanse
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.2 Informatyka

Punktacja MNiSW

140

Impact Factor

4,213 [Lista 2019]