Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Punktacja MNiSW

140

Impact Factor

6,864 [Lista 2019]