Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rocznik

Opublikowano w

Czasopismo: Land

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
6.4 Nauki biologiczne
6.7 Nauki o Ziemi i środowisku

Punktacja MNiSW

70

Impact Factor

2,429 [Lista 2019]