Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Outcome

Title

Autorski kod źródłowy napisany w języku Fortran 90 obejmujący statykę płyt Kirchhoffa spoczywających na podłożu typy Winklera w ujęciu metody elementów brzegowych przy autorskim sformułowaniu warunków brzegowych. Program powstał w latach 2001-2003 podczas pracy nad dysertacją doktorską. 1. Typ elementu brzegowego: prostoliniowy "constans". 2. Sformułowanie nieosobliwe.

Creators

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport

PAT number

O 110

Type of protection law

software

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.