Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób stopowania laserowego warstwy wierzchniej żeliwa szarego

Creators

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

417078

Patent office submission date

02.05.2016

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

232765

Date of obtaining the right

20.03.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

7/2019

Made public date

31.07.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.