Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Marta Paczkowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

marta.paczkowska@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 06

ResearcherID

K-8613-2014

ORCID

0000-0002-6240-4356

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS