Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób i urządzenie do suszenia układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

412176

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

29.04.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

226674

Data otrzymania prawa

06.03.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

08/2017

Data upublicznienia

31.08.2017