Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób i urządzenie do suszenia układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych

Creators

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

412176

Patent office submission date

29.04.2015

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

226674

Date of obtaining the right

06.03.2017

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

08/2017

Made public date

31.08.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.