Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Piotr Przybyłek

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

piotr.przybylek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 18

PBN ID

1481571

ResearcherID

F-7753-2014

ORCID

0000-0002-5258-5894

Google Scholar

OXpbEyoAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (43)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS