Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Piotr Przybyłek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

piotr.przybylek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 18

ORCID

0000-0002-5258-5894

ResearcherID

F-7753-2014

Google Scholar

OXpbEyoAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (47)

Rozdziały (21)

Książki (1)

Raporty (27)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (113)

Recenzje prac dyplomowych (116)

Wyniki (2)