Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób wytwarzania porowatych spieków tantalowych ze stopów tantalu lub kompozytów na osnowie tantalowej w procesie odstopowania magnezu

Creators

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Materials engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

418056

Patent office submission date

22.07.2016

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

235472

Date of obtaining the right

24.03.2020

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

12/2020

Made public date

24.08.2020