Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Grzegorz Adamek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

grzegorz.adamek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 65

ORCID

0000-0003-2654-1764

ResearcherID

J-3816-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (24)

Rozdziały (1)

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (28)

Recenzje prac dyplomowych (17)

Wyniki (2)