Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób oczyszczania kwasu fumarowego wyprodukowanego w procesie biokonwersji odpadowego glicerolu

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

411785

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

27.03.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229112

Data otrzymania prawa

12.12.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

06/2018

Data upublicznienia

29.06.2018