Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób selektywnej ekstrakcji jonów cynku(II) z kwaśnych roztworów chlorkowych zawierających jony cynku(II) i/lub miedzi(II) i/lub żelaza(II) i/lub żelaza(III)

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

399972

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

20.01.2014

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

02/2014

Data upublicznienia

16.07.2012

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229733

Data otrzymania prawa

20.03.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

08/2018

Data upublicznienia

31.08.2018