Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób selektywnej ekstrakcji jonów cynku(II) z kwaśnych roztworów chlorkowych zawierających jony cynku(II) i/lub miedzi(II) i/lub żelaza(II) i/lub żelaza(III)

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

399972

Patent office submission date

20.01.2014

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

02/2014

Made public date

16.07.2012

Granting and maintaining protection

Protection law number

229733

Date of obtaining the right

20.03.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

08/2018

Made public date

31.08.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.