Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób sterowania przekształtnikiem napięciowym

Twórcy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

383727

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

09.11.2007

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

224370

Data otrzymania prawa

10.06.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

12/2016

Data upublicznienia

30.12.2016