Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Szubert

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

krzysztof.szubert@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 82

ResearcherID

H-2584-2014

ORCID

0000-0001-8715-3285

Google Scholar

LQOAJaoAAAAJ&hl=pl&oi=ao