Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób uzyskiwania obrazów elektronowych czasów relaksacji T₁ w tomografii EPR oraz układ do lokalizacji zmian nowotworowych metodą obrazowania EPRI

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

390887

Patent office submission date

31.03.2010

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

224915

Date of obtaining the right

10.08.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

2/2017

Made public date

28.02.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.