Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób uzyskiwania obrazów elektronowych czasów relaksacji T₁ w tomografii EPR oraz układ do lokalizacji zmian nowotworowych metodą obrazowania EPRI

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

390887

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

31.03.2010

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

224915

Data otrzymania prawa

10.08.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

2/2017

Data upublicznienia

28.02.2017