Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Były pracownik Politechniki Poznańskiej

Jan Jurga

Artykuły  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki

Artykuły (5)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (2)

Recenzje prac dyplomowych (77)

Wyniki (3)