Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób modyfikacji laserowej warstwy wierzchniej żeliwa sferoidalnego

Twórcy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

413225

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

22.07.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229685

Data otrzymania prawa

21.03.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

08/2018

Data upublicznienia

31.08.2018