Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Miniaturowe źródło plazmy jarzeniowej

Twórcy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

395405

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

22.06.2011

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

223682

Data otrzymania prawa

24.02.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

10/2016

Data upublicznienia

31.10.2016