Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Outcome

Title

Sposób odtwarzania oraz układ odtwarzania położenia wału silnika reluktancyjnego przełączalnego dla napędu z SRM wyposażonego w histerezowy regulator prądu

Creators

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

401759

Patent office submission date

26.11.2012

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

223778

Date of obtaining the right

17.03.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

10/2016

Made public date

31.10.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.