Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób odtwarzania oraz układ odtwarzania położenia wału silnika reluktancyjnego przełączalnego dla napędu z SRM wyposażonego w histerezowy regulator prądu

Twórcy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

401759

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

26.11.2012

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

223778

Data otrzymania prawa

17.03.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

10/2016

Data upublicznienia

31.10.2016