Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób selektywnego odzyskiwania jonów niklu i/lub cynku i/lub miedzi z roztworu wodnego zawierającego mieszaninę jonów niklu i/lub cynku i/lub miedzi oraz jony chlorkowe, jony siarczanowe i/lub jony azotanowe

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

401716

Patent office submission date

22.11.2012

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

226106

Date of obtaining the right

12.12.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

6/2017

Made public date

30.06.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.