Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób wykrywania niedoczyszczenia odlewów żeliwnych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

404922

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

30.07.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

225197

Data otrzymania prawa

15.09.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

3/2017

Data upublicznienia

31.03.2017