Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Układ sterowania prędkością dla napędu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych (PMSM)

Creators

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

408733

Patent office submission date

01.07.2014

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

225978

Date of obtaining the right

27.12.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

6/2017

Made public date

30.06.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.