Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Elektronicznie sterowany ciśnieniowo-pneumatyczny rozpylacz cieczy w postaci roztworu lub zawiesiny

Twórcy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

409320

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

29.08.2014

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

224859

Data otrzymania prawa

16.06.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

2/2017

Data upublicznienia

28.02.2017