Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Elektronicznie sterowany ciśnieniowo-pneumatyczny rozpylacz cieczy w postaci roztworu lub zawiesiny

Creators

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

409320

Patent office submission date

29.08.2014

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

224859

Date of obtaining the right

16.06.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

2/2017

Made public date

28.02.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.