Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób otrzymywania 2,2'-bibenzimidazolu

Twórcy

| [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

402491

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

21.01.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

228254

Data otrzymania prawa

17.10.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

03/2018

Data upublicznienia

30.03.2018