Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Były pracownik Politechniki Poznańskiej

Aleksandra Borowiak-Resterna

Artykuły  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki

Artykuły (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (22)

Recenzje prac dyplomowych (27)

Wyniki (2)