Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Stół obrotowy

Creators

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

420061

Patent office submission date

30.12.2016

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

237435

Date of obtaining the right

23.11.2020

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

08/2021

Made public date

19.04.2021