Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Engineering and technology
Mechanical engineering


Wydział Inżynierii Mechanicznej od ponad 100 lat prowadzi na najwyższym poziomie i odpowiadające aktualnym trendom światowym badania naukowe we współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Działalność naukowa realizowana jest na wydziale w:
– Instytucie Konstrukcji Maszyn
– Instytucie Mechaniki Stosowanej
– Instytucie Technologii Materiałów
– Instytucie Technologii Mechanicznej

Do priorytetowych obszarów badawczych Wydziału należą:
– badania i modelowanie zjawisk występujących w technikach wytwarzania
– badania i wdrożenia w obszarze automatyzacji i robotyzacji stanowisk oraz procesów produkcyjnych
– projektowanie i badanie urządzeń mechatronicznych oraz zastosowanie sztucznej inteligencji i smart materials
– badania nad innowacyjnymi konstrukcjami układów mobilnych, systemów napędowych oraz adaptacyjnymi układami sterowania napędów maszyn roboczych
– badania dotyczące digitalizacji powierzchni dla przemysłu 4.0, diagnostyki termalnej oraz tomografii komputerowej części maszyn
– przetwórstwo, modyfikacja i recykling tworzyw sztucznych
– badania technik addytywnych w medycynie i inżynierii biomedycznej
– zastosowania wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu i medycynie
– badania wytrzymałościowe i modelowanie mechaniki materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza elementów cienkościennych
– zastosowanie symulacji MES i CFD oraz inżynierii odwrotnej
– badania dotyczące biomechaniki narządów ruchu.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=74


Strona Wydziału: https://wim.put.poznan.pl/
E-mail: wim@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Reports  |  Habilitation  |  Dissertations  |  Theses  |  IP outcomes

Articles (1147)

Chapters (387)

Books (64)

Miscs (15)

Habilitations (1)

Dissertations (44)

Theses (2388)

IP outcomes (159)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.