Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Modulator przepływowy z zatrzymywaniem przepływu

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

412990

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

02.07.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

236761

Data otrzymania prawa

11.09.2020

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

04/2021

Data upublicznienia

22.02.2021