Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Lekka sonda dynamiczna z napędem pneumatycznym

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

410399

Patent office submission date

05.12.2014

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

12/2016

Made public date

06.06.2016

Granting and maintaining protection

Protection law number

229120

Date of obtaining the right

11.01.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

06/2018

Made public date

29.06.2018