Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Lekka sonda dynamiczna z napędem pneumatycznym

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

410399

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

05.12.2014

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

12/2016

Data upublicznienia

06.06.2016

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229120

Data otrzymania prawa

11.01.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

06/2018

Data upublicznienia

29.06.2018