Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób niskoemisyjnego spalania gazów nisko i średniokalorycznych, zwłaszcza gazów syntezowanych, w komorach spalania przemysłowych urządzeń energetycznych i układ do niskoemisyjnego spalania gazów nisko i średniokalorycznych, zwłaszcza gazów syntezowanych, w komorach spalania przemysłowych urządzeń energetycznych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

405710

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

21.10.2013

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

09/2015

Data upublicznienia

27.04.2015

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

227902

Data otrzymania prawa

01.09.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

01/2018

Data upublicznienia

31.01.2018