Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Powłoka ochronna na powierzchni ślimaka transportowego dla kotła o mocy do 250 kW, zwłaszcza do węglowego kotła retortowego

Twórcy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

418323

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

14.08.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

05/2018

Data upublicznienia

26.02.2018

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

236584

Data otrzymania prawa

21.10.2020

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

02/2021

Data upublicznienia

25.01.2021