Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Powłoka ochronna na powierzchni ślimaka transportowego dla kotła o mocy do 250 kW, zwłaszcza do węglowego kotła retortowego

Creators

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Materials engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

418323

Patent office submission date

14.08.2016

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

05/2018

Made public date

26.02.2018

Granting and maintaining protection

Protection law number

236584

Date of obtaining the right

21.10.2020

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

02/2021

Made public date

25.01.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.